Menu
Aktuelles

Trends Gazelle 2016

Het economisch tijdschrift "Trends magazine" heeft in 2016 voor de 4e keer Goddeeris aangeduid als "Trends Gazelle", een award die symbool staat voor competitief ondernemerschap.

Goddeeris behoort tot een selecte groep van snelgroeiende bedrijven die het competitieve vermogen van de streek aanzwengelen en het ondernemingsklimaat in positieve zin beïnvloeden.

"Deze waardering is het resultaat van continue inspanningen waarbij mensen en kwaliteit centraal staan. We zijn fier op deze trofee en feliciteren onze operatoren die echte “Masters in Machining” zijn ! (Hugo Schoutteten) "